Menu

Talentudvikling og Uddannelse

TalentCenter

Ansvarlig: Troels Jørgensen 

Talentcentret er SIF Q's tilbud til områdets U12-spillere (5. skoleklasse), der gerne vil udvikle deres fodboldmæssige kompetencer i et eliteorienteret miljø, og som har en seriøs indstilling, læringslyst og fodboldglæde. Talenttræningen er et tilbud om supplerende træning. Kampe og normal træning foregår i spillerens egen klub. I talenttræningen arbejder vi med at udvikle spillerens tekniske niveau, spilforståelse, selvtillid, personlige udstråling og vinderpsyke. Vi har tilstrækkelige ressourcer til at give hver enkelt spiller fokus under træning og personligt feedback på deres udviklingsområder. Vi sætter den enkelte spiller i centrum, så hver pige kan udfolde sine muligheder for udvikling.

 

1. år i SIF Q

Første år i SIF Q efter skifte fra samarbejdsklub spilles i U13 (6. klasse). Efteråret U13 spiller 8 mands fodbold og foråret U13 spilles 11 mand. Vi træner 3 gange om ugen. I løbet af dette år ansøges om optagelse i Sølystskolens TalentTeam klasser.

 

Sølystskolen TalentTeam

SIF Q opfordrer spillere på talentholdet til at søge ind på Sølystskolens Talent Team klasser (7-9 skoleklasse) for at få endnu mere god fodboldtræning samtidig med, at der bliver taget et vist hensyn til de mange træningstimer fra skolens side. Fælles for alle elever er, at de er meget passionerede og ambitiøse i forhold til deres idrætsgren, og det eliteprægede miljø smitter til dels også positivt af på tilgangen til læring, så der generelt er et ret højt fagligt niveau. Ansøgning og optagelse administreres af Elite Silkeborg. Læs mere her: http://www.elitesilkeborg.dk/om-uddannelse/talent-team/

 

Silkeborg Efterskole

SIF Q anbefaler Silkeborg Efterskole, hvis man ønsker et efterskoleophold i 9. eller 10 skoleklasse, hvor man udvikler sit fodboldtalent samtidig med, at man spiller bold i SIF Q.

På Silkeborg Efterskole træner man i dagstimerne dels på skolen, dels med Talent Team og dels med SIF Q's Elite Akademi. Efter skoletid er der mulighed for træning 3 gange om ugen i SIF Q og så selvfølgelig kampe. Læs mere om Silkeborg Efterskole her: http://silkeborgefterskole.dk/ 

 

Elite Akademiet

SIF Q opfordrer alle spillere i SIF Q at kombinere ungdomsuddannelse med optagelse i ES Elite Akadademiet. Her giver vi mulighed for at kombinere uddannelse med mere fodboldtræning.

Fodboldtræningen vil være med fokus på individuel udvikling og foregå i samarbejde med SIF Q's U18 træner.
Ungdomsuddannelser omfatter Silkeborg Gymnasium, HHX Silkeborg Business College, HG Silkeborg Business College, Silkeborg Efterskole, 10 kl. Silkeborg Ungdomsskole. Læs mere her:http://www.elitesilkeborg.dk/om-uddannelse/eliteakademiet/

 

Elite Silkeborg

EliteSilkeborg blev etableret i efteråret 2013 som et samarbejde mellem syv lokale idrætsklubber, Team Danmark og Silkeborg Kommune. SIF Q er medlem af EliteSilkeborg. EliteSilkeborg støtter byens eliteklubber i at skabe de bedst mulige rammer for talentudviklingen af deres unge atleter, ligesom eliteSilkeborg går i direkte dialog med de største talenter for at hjælpe dem til at nå hvert sit potentiale. Elite Silkeborg administrerer TalentTeam på Sølystskolen og ES Eliteakademiet på ungdomsuddannelserne. Læs mere om Elite Silkeborg her: http://www.elitesilkeborg.dk/