top of page
Slide9.PNG

I Silkeborg IF Q er vi ikke i tvivl om, at vores forældre er en vigtig ressource. Både for den enkelte pige, omkring holdene og for hele klubmiljøet. Uden forældrenes opbakning kommer vi ikke langt. Derfor skal vi selvfølgelig have et forældreråd.

Formål

Formålet med Silkeborg IF Qs Forældreråd er at styrke det gode samarbejde mellem spillere og forældre og organisationen omkring Silkeborg IF Q.

Forældrerådets virke

I forældrerådet er pigernes trivsel og det sociale liv i klubben omdrejningspunktet.

 

Som forældrerepræsentant er du med til

  • At præge og bidrage til den fortsatte udvikling af vores talentmiljø

  • At organisere enkelte arrangementer hen over året, hvortil der indhentes praktisk hjælp fra øvrige forældre. Det drejer sig primært om et julearrangement for pigerne og en sommerferieafslutning.

  • At drøfte praktiske og generelle dilemmaer og udfordringer. Emner til drøftelse kan bringes op af forældrerådets medlemmer eller på opfordring fra forældre eller spillere.

Forældrerådet beskæftiger sig kun med sager af generel karakter dvs., sager, som har relevans for det fælles talentmiljø. Forældrerådet involveres ikke i personsager, som ikke kan løftes op på et generelt niveau.

Rammer

Forældrerådet i Silkeborg IF Q består som udgangspunkt af 2 forældre fra hver årgang og der afholdes møder ca. 4 gange årligt.

Til møderne deltager forældrerepræsentanter, klubbens talentchef og et medlem fra bestyrelsen.

Alle forældre er velkomne til at være aktive i forældrerådet.

Kontakt

Har du som forælder spørgsmål eller forslag til, hvad forældrerådet bør sætte fokus på, er du velkommen til at tage kontakt til en repræsentant i forældrerådet. Vær opmærksom på, at forældrerådet ikke har fokus eller direkte indflydelse på den sportslige del, men gode råd viderebringes gerne.

Find din forældrerådsrepræsentant her: Forældrerådsrepræsentanter 23/24

Slide1_edited.jpg

Forældreråd

bottom of page