Menu

Indkaldelse til Generalforsamling - 29. sept. kl. 17:30-19:30

image
13. september 2016 kl. 20:48

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i AC Silkeborg

Torsdag den 29/9 2016 kl. 17.30-19.30 i Søholthuset, 1. sal

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
  • Ved formanden
 3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, så regnskabsåret ændres til at følge kalenderåret. Se bilaget ”Vedtægter, september 2016”
 5. Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtages vedtægtsændringerne, skal der til næste generalforsamling igen fastsættes kontingent.
 6. Godkendelse af budget
  • Gennemgang af kasserer Steen Villumsen.
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • 3 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 2 år - Ole Hansen genopstiller 1 bestyrelsesmedlem skal vælges for 1 år
  • 2 suppleanter skal vælges

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

 Link til vedtægter