Menu

Nyhedsbrev april 2017

image
12. april 2017 kl. 20:15

Kære medlemmer og frivillige i AC Silkeborg

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sæson med forhåbentlige gode resultater, og vi vil med dette nyhedsbrev orientere om vores arbejde i det første halvår af 2017.

 

Siden bestyrelsen konstituerede sig selv efter generalforsamlingen, har vi arbejdet med at udvikle en ny model for bestyrelsens sammensætning. Vi ønsker en bredere bestyrelse med syv medlemmer, der alle får definerede opgaver og ansvar. Således vil vi søge at sikre, at bestyrelsen arbejder mod at forbedre AC Silkeborg på flere plan – både på det elitære plan, hvor målet fortsat er opnåelse af U18 DM licens – men også på det mere jordnære plan, hvor vi vil arbejde for, at klubben får bedre faciliteter, både i forhold til bygningsmasse men også i relation til adgang til baner etc.

På baggrund af ovenstående indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24. maj klokken 1900 i Søholthuset. Indkaldelse og dagsorden slås op på vores hjemmeside. På hjemmesiden kan man endvidere læse referater fra vores bestyrelsesmøder og fra generalforsamlingen. 

Der har i et stykke tid været talt om, at AC Silkeborg kunne blive en del af Silkeborg IF. Vi ønsker at få afklaret, hvorvidt et samarbejde med Silkeborg IF skal forfølges. Derfor søger vi at få udarbejdet en samarbejdsaftale, der kan danne baggrund for en diskussion af emnet. Det er derfor besluttet at bestyrelsen tager kontakt til Silkeborg IF med henblik på udarbejdelse af en aftale, som bestyrelsen herefter kan behandle/tage stilling til. Såfremt bestyrelsen ønsker, at AC Silkeborg bliver en del af Silkeborg IF, vil dette selvfølgelig skulle bringes op på en ekstraordinær generalforsamling.

For at udvide klubbens muligheder for at skaffe penge, er det aftalt med Eskil Garner, at denne undersøger muligheden for, at AC Silkeborg kan udbyde fodbold-fitness som et tilbud i Silkeborg. Et tilbud der forhåbentlig kan være medvirkende til, at klubben ikke bliver nødsaget til yderligere at sætte kontingentet op. På seneste generalforsamling blev kontingentet atter sat op, hvilket gerne skal undgås i fremtiden. Det kræver, at klubben tjener flere penge gennem gode sponsorater eller indtægtsgivende tiltag. Endvidere vil bestyrelsen iværksætte et arbejde, der skal udvikle en rød tråd i klubben, ligesom der skal udarbejdes en forældrebrochure til kommende AC Silkeborg forældre.

Bestyrelsen vil løbende orientere om status på ovenstående tiltag, ligesom vi vil orientere løbende om klubbens generelle drift. Det er vores håb, at vi kontinuerligt opnår resultater og iværksætter nye tiltag, som vi kan orientere jer om.

Endelig vil vi nævne, at AC Silkeborg har fået afslag på U18 DM licens. Næste sæson er antallet af licensklubber nede på 11, da ingen nye klubber opnåede licens samtidig med, at Skovbakken og Hillerød mistede licensen. I bestyrelsen vil vi fortsætte arbejdet med at få klubben gjort klar til U18 DM licens, og det er vores klare forventning, at AC Silkeborg også næste år deltager i ansøgningsprocessen.

Sportslig hilsen

AC Silkeborg, Bestyrelsen