Menu

Nyhedsbrev december 2020

image
16. december 2020 kl. 16:52

Kære medlemmer og venner af Silkeborg IF Q

Vi vil alle huske 2020 for året, hvor verden blev ramt af Corona virus og alles hverdag blev forandret. Det har haft konsekvenser for en lang række brancher, herunder idrætten, og vores fodboldklub er ingen undtagelse. Samtidig med, at vi som en del af DBUs elitesatsning på pige- og kvindefodbold skal udvide vores stab og fortsat udvikle os som en eliteklub, oplever vi en nedgang i indtægter både på sponsorsiden og i forbindelse med manglende arrangementer som stævner, varetagelse af bod og opvask på stadion etc. Som for drengene indføres der et stjernesystem for de klubber, der ønsker at være en del af eliten i DBU, hvilket betyder, at vi som minimum skal udvide staben med en halvtidsansat, hvis vi fortsat skal være en licensklub. Det er altså ikke et spørgsmål, om vi vil – det er et krav for at fortsætte som eliteklub. Og da det er SIFQ’s dna og formål at være en eliteklub, er en opfyldelse af de nye krav en nødvendighed. Uden SIFQ er der ikke et elitetilbud i Silkeborg regionen til de piger, der både kan og vil lidt mere med en fodbold end de andre. Hvordan vi vil prøve at få den rette økonomi på plads, berøres sidst i dette nyhedsbrev.

I år har vi fået vores egen kampbane, og alle hold har spillet kampe på bane 13. For at udvikle denne bane henimod et egentligt stadion har vi søgt en række fonde, og vi har foreløbig fået tildelt midler til spillerbokse, der er indkøbt til levering, inden forårssæsonen starter. Derudover satser vi på, at en anden fond støtter med midler til en stor digital måltavle. Endelig arbejder sponsorudvalget på at få solgt nogle af de mange bander til reklamer. Vi håber, at vi i løbet af 2021 har etableret et ”rigtigt” stadion på bane 13. Stadionnavnet kan i øvrigt købes, så hvis du synes, at SIFQ Park skal omdøbes, så tag fat i Simon Sejr, der kan give et godt tilbud på stadionnavnet. Lige så kan Simon kontaktes, hvis nogle af jer vil bakke klubben op med køb af banereklamer.

2020 var også året, hvor vi satsede stort på det sportslige set-up og indgik en aftale med en professionel sportschef i Henrik Skov samt med en A-licens træner til U15/U16 i Kim Kjær. Samtidig fik vi Henrik Krogh på plads som A-licenstræner med et godt team til U18. Vi har således nu en af de absolut stærkeste sportslige organisationer sammenlignet med vores konkurrenter. Resultaterne er også godkendte, og vi ser frem til at følge de ældste talentfulde piger til foråret samt i den kommende sæson. Det går hele tiden fremad, og pigerne udvikler sig godt.

Ligeledes blev der lagt meget energi i at finde de helt rigtige trænerteams til de yngste årgange, hvilket vi synes er lykkedes. Således har vores U13 og U14 piger vist sig som nogle meget talentfulde årgange, der hører til i den absolutte top i Jylland, og det skal ingen hemmelighed være, at vi ser utroligt meget frem til, hvad disse årgange udvikler sig til frem mod U18. Vi kan ikke lade være med at tænke, at vi måske er med i toppen af U18 DM om tre til fire år.

Når nu vi ser klubbens ungdomshold udvikle sig og have spillere med omkring landsholdene, er det essentielt, at vores seniorhold flytter sig opad, så vi forhåbentlig kan holde på de dygtige spillere, når de bliver seniorer. Og det har bestemt været tilfældet det seneste år. To oprykninger er det blevet til, så holdet nu spiller i den tredjebedste række. Vi er derfor nu kun en enkelt oprykning fra at nå vores første delmål, der handler om at rykke op i og etablere klubben i den næstbedste række. Det er stærkt af holdet og trænerstaben.

Kendskabsgraden til vores klub er steget enormt efter vi skiftede navn fra AC Silkeborg til Silkeborg IF Q, og netop kendskabsgraden er vigtig i forhold til at kunne tiltrække sponsorer og generelt løfte interessen for elitefodbold for piger og kvinder. Vi har derfor taget hul på en SoMe strategi og begynder at agere tydeligere på de sociale medier. Vi bruger en Instagram Business løsning, der forventeligt vil kunne flytte vores synlighed meget – det ser vi frem til at fortælle mere om i det nye år.

I årets løb har sexuelle krænkelser og den måde, man omgås hinanden, også været på dagsordenen. I vores klub skal alle ledere og trænere være opmærksomme på, at alle omgås hinanden med respekt og uden underlødige bagtanker eller hensigter. Er der observationer eller oplevelser, der peger i en anden retning, ønsker bestyrelsen det håndteret omgående. Gå derfor altid til den nærmeste leder/træner, til sportschefen eller til bestyrelsen, hvis der opleves ting, der findes grænseoverskridende eller krænkende.

Som nævnt kræver de nye licensregler en øget økonomi. For at øge vores indtjening i klubben er det alfa og omega, at vi alle bakker op om de sponsorer, vi indgår aftaler med. Vi tjener som klub penge på vores sponsorater, og det kræver ikke en stor indsats at bakke op om disse. I kan anskaffe jer et OK benzinkort og støtte klubben, hver gang I tanker benzin eller diesel, I kan tage et møde med Vestjysk Forsikring og få et uforpligtende forsikringstjek, og endelig kan I deltage i de arrangementer, som klubben laver med en sponsor – senest ved et SIFQ arrangement i Kop & Kande. Endvidere håber vi på jeres opbakning til vores egne arrangementer, når vi på et tidspunkt er et bedre sted i forhold til Coronaen. Onsdag den 19. maj forventer vi at gennemføre sponsorløb, og onsdag den 8. december vil vi prøve at lave et julebanko for alle klubbens spillere, pårørende og venner.

Idet ovenstående arrangementer og mulig opbakning til sponsorer etc. desværre ikke garanterer den indkomst, klubben har behov for efter de nye krav til licensklubber, er vi nødsaget til at hæve kontingentet. Vi har i bestyrelsen endnu ikke fastlagt niveauet – eller niveauerne, da det kan blive differentieret efter årgang og mellem ungdom og senior, men der bliver tale om en væsentlig stigning. Det er desværre nødvendigt for at kunne udarbejde et budget, hvor der er plus på bundlinjen.

En kontingentstigning skal godkendes på den kommende generalforsamling, der afholdes onsdag den 10. februar klokken 1900 i Søholthuset. På generalforsamlingen skal der også vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Vi håber, at der findes endnu et par ildsjæle eller tre, der vil være med til at drive Silkeborg IF Q yderligere frem de kommende år. Tidligt i det nye år modtager I yderligere information om generalforsamlingen, herunder forslag til kontingentsatser, hvilke nuværende medlemmer af bestyrelsen der er på valg etc. Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen samt på opbakning til bestyrelsens forslag, der anses for nødvendige for at fortsætte klubbens drift og udvikling som eliteklub.

På bestyrelsens vegne ønskes I alle en glædelig Jul og et godt Nytår.