Menu

Nyhedsbrev

image
Bestyrrelsen
05. september 2019 kl. 21:38

Kære alle SIFQ’er

 

Så er sæson 2019/2020 skudt i gang, og der sker mange ting i vores klub i øjeblikket, hvilket bestyrelsen med dette nyhedsbrev ønsker at informere om.

Bestyrelsen har i løbet af juni, juli og august informeret samtlige hold og forældre i klubben om, hvilke nødvendige tiltag der skal være med til at drive vores unge klub endnu længere fremad.

Alle årgange bedes huske at meddele Frank Arendt, hvem der skal indgå i klubbens event-udvalg. Udvalget skal sikre, at der gennemføres en række events hen over året, der tilfører klubben en del af den nødvendige økonomi, der skal til for at drive klubben. Deadline for denne tilmelding er kommende weekend, og vi har desværre ikke hørt fra årgangene endnu. Alle trænere må meget gerne spørge årgangens forældre, om der er interesserede. Se koncept og årshjul for events nederst.

 

En anden mulighed for at hjælpe til i SIFQ er posten som klubbens kampfordeler. Den nuværende kampfordeler Lene Bentzen har desværre meddelt, at vi skal finde en anden til posten. Det er en yderst vigtig del af klubbens drift at være kampfordeler, da denne fordeler og programsætter kampe etc. i samarbejde med DBU samt kommunen ift. banefordeling etc.

Bestyrelsen takker Lene for et virkelig flot arbejde og håber, der er en anden, der vil overtage opgaverne. Der er tale om ca. to timers arbejde ugentligt, dog vil der være perioder, hvor det kan kræve yderligere timer. Lene er klar til at oplære og coache klubbens nye kampfordeler her i efteråret. Kontakt endelig Lene eller bestyrelsen hvis du vil høre nærmere om denne vigtige opgave.

 

Ud over medlemmer til event-udvalget og posten som kampfordeler er der også mulighed for at blive en del af klubbens sponsorudvalg. Bestyrelsen har netop lagt sidste hånd på et nyt sponsorkoncept, som forhåbentligt vil øge klubbens sponsorater betragteligt. Ydermere er det lykkedes at få tilknyttet en tovholder, der vil fungere som klubbens ”sælger” af sponsoraterne. Per, som tovholderen hedder, har dog brug for hjælp og sparring, så hvis du har lyst til at medvirke til at skabe et godt økonomisk fundament i klubben, så må du meget gerne kontakte bestyrelsen og høre nærmere om denne opgave.

 

De seneste år har SIFQ øget indsatsen for at få flere U-12 talenter til at deltage i klubbens talentcenter. Det er lykkedes, og vi samarbejder nu aktivt med 16 klubber, der sender deres mest talentfulde spillere til U-12 træning hos os. Af disse piger vælges den næste U-13 årgang, hvorfor også en del piger ikke tilbydes en plads. Klubben har derfor besluttet, at oprette en ny teknikskole, der er et tilbud om træning hver anden fredag i talentcenteret. Således tilbydes de spillere, der gerne vil udvikle sig yderligere, en mulighed for en tilknytning til SIFQ, samtidig med at klubben kan se flere spillere yderligere an. Foreløbig er 37 piger tilmeldt det første hold, hvilket er meget tilfredsstillende. Teknikskolen er en del af talentcenteret, men disse piger træner de fredage, hvor talentcenteret ikke træner byens U12 piger. Således er der nu træning for talentfulde piger fra SIFQ samarbejdsklubber hver fredag.

 

Efter lange og seje forhandlinger med kommunen er det lykkedes SIFQ at få tildelt en decideret kampbane – et stadion. Vi er meget tilfredse med at have fået bane 13 på Søholtanlægget. Det er en virkelig god bane med etablerede bander, så klubben også har mulighed for at skabe en god ramme for klubbens kampe. Bestyrelsen vil arbejde på at opsætte nye spiller- og trænerbokse samt et ur og stadiontavle. Endelig giver den tildelte bane mulighed for at sælge bandereklamer, hvilket indgår i sponsorudvalgets opgaver, ligesom vi vil forsøge at sælge stadionnavnet til en lokal virksomhed.

 

Alle årgange er op til denne sæson blevet særdeles godt besat med trænere. Bestyrelsen takker den sportslige ledelse ved Sportschef Hanne Østgaard for et flot arbejde ift. at finde kvalificerede trænere til alle hold. Endvidere arbejder Sportschefen med udviklingen af et fælles spilkoncept for alle klubbens årgange, hvilket skal lette overgangen fra den ene årgang til den næste. Endvidere vil et fælles spilkoncept betyde, at den løbende op- og nedrykning af spillere mellem årgange bliver nemmere for både hold og spillere.

 

Endelig; klubbens organisation har altid brug for frivillige hænder til at løfte en række opgaver – ellers kan vores klub ikke køre rundt. Vi håber, I finder tid og lejlighed til at bakke op om klubbens events og arrangementer i løbet af den kommende sæson. Det være sig vagterne i stadionboderne, hjælp til diverse arrangementer, udvalgsarbejde eller som vores ny kampfordeler. Sidst men ikke mindst vil der ved næste generalforsamling i februar 2020 være mulighed for at blive en del af klubbens bestyrelse, da flere af de syv nuværende medlemmer ikke genopstiller.

 

I ønskes alle en god sæson i byens eliteklub for fodboldglade piger og kvinder!

Bestyrelsen.

 

SIFQ eventkoncept

Det har i årevis været hyppigt debatteret, hvilke indtjenende events holdene selv kan tage ind, og hvilke der skal tilgå klubben.

Bestyrelsen har på møde 13. juni 2019 besluttet følgende retningslinjer for indtjenende events i Silkeborg IF Q:

 • I forbindelse med bestyrelsens konstituering udpeges en Event-ansvarlig i bestyrelsen. Dette er pt. Frank Arendt.
 • Alle hold skal stille med mindst én person til klubbens eventudvalg. Personerne skal meddeles bestyrelsens Event-koordinater i forbindelse med sæsonopstart og senest 1. september hvert år. Trænerne har ansvaret for, at dette sker.
 • Eventudvalget skal udpege en formand, der rapporterer til bestyrelsens Event-ansvarlige.
 • Eventudvalget skal planlægge de events, der fremgår af årshjulet (dog excl. generalforsamlingen, der hidrører i bestyrelsen).
 • Eventudvalget skal ikke nødvendigvis være udførende på events (delegeringsret).
 • Alle henvendelser vedr. mulig indtjening skal foreligges klubbens event-koordinator til vurdering af, om det er en klubopgave eller en holdopgave. Den endelige beslutning herom ligger ved bestyrelsen.
 • er følgende opgaver defineret som klubopgaver:
  • Afslutning
  • Boderne på stadion
  • Opvask på stadion
  • Hjælpe i Føtex ved juletid
  • Sponsorløb
  • Sponsorevents
 • Enkeltstående opgaver (f.eks. pakke kasser, sælge lodsedler osv.) kan det enkelte hold umiddelbart tjene penge på.

 

Forudsat det enkelte hold løser sine tildelte opgaver, bidrager med deltagere til opgaverne og har en eventansvarlig, honoreres holdene kontant. Vurderingen af om holdet er berettiget til honorering, ligger ved den Event-ansvarlige i bestyrelsen. Beløbet vedtages på generalforsamlingen i forbindelse med budgettets vedtagelse og kasseren udbetaler umiddelbart herefter beløbet til hvert holds ”holdkasse”. Bestyrelsen blander sig ikke i, hvad disse penge bruges til. Beløbet besluttes og udbetales første gang i forbindelse med generalforsamlingen i 2020. Bestyrelsen vil foreslå 5.000 kr. pr. hold for 2020.

Udgangspunktet for beslutningen er, at vi ønsker

 • at alle spillere – uagtet det enkelte holds muligheder - har samme muligheder i SifQ
 • at alle hold bidrager med ca. det samme
 • at vi som klub løfter i flok til glæde og gavn for talentudviklingen
 • at vi ønsker bedre sammenhold i klubben og på tværs af holdene.

Over året:

 • Stadionboden (fordelt på holdene)
 • Opvask
 • Op til 3 events (Chasing Cansellara, Hede Rytmer )