top of page
Slide9.PNG

SIF Q startede som AC Silkeborg i 2007 som et samarbejde mellem flere breddeklubber i Silkeborg, hvor de bedste pigespillere i byen spillede under samme hold - en alliance klub.

 

For at kunne satse fuldt på udviklingen af elitefodbold, blev AC Silkeborg stiftet som selvstændig klub i juli 2013. 

I sommeren 2017 blev AC Silkeborg en del af Silkeborg IF, som en af 9 selvstændige foreninger i klubben. Klubben skiftede herefter navn til Silkeborg IF Q og rykkede ind på vores nuværende faciliteter på Søholt.

 

I dag har vi piger fra samarbejdsklubber fordelt over hele Silkeborg Kommune og endnu længere væk. Flere af pigerne er repræsenteret på DBU's talentcentre og ungdomslandshold. Det giver os en god indikation på, at vi kan styrke pigefodbolden i regionen, når vi samler pigerne, og giver dem de bedste rammer at vokse i. 

Ikke mindst derfor er vores samarbejdsklubber vigtige for os, og vi forsøger til stadighed at støtte op om arbejdet i klubberne bl.a. ved at tilbyde trænerkurser, U12 talenttræning og vores SIF Q teknikskole PLUS, der er for alle piger, der gerne vil dygtiggøre sig i trygge rammer. 

Slide1_edited.jpg

Om Silkeborg IF Q

SAMMENHOLD - RESPEKT - ENGAGEMENT

Klubbens historie

Slide9.PNG

Mission

  • Vi vil sikre, at områdets piger har mulighed for at udleve deres sportslige ambitioner og spille fodbold på højeste niveau.

  • Vi vil tilbyde et elitært miljø, hvor vi udvikler spillere til de danske U-landshold og til klubbens 1. seniorhold.

  • Vi vil have et talentudviklingsmiljø med fokus på at udvikle mennesker og mange spillere ud fra individuelle hensyn sportslige såvel som sociale.

  • Vi vil have et udviklende miljø for ledere og trænere hvor der er plads til at udvikle sig menneskeligt og fagligt.

Vision

  • Vi vil have et sammenhængende talentudviklingsmiljø for spillere og talentudviklere, hvor spillerne har et sportsligt attraktivt tilbud, hvor de kan udleve deres sportslige ambitioner, uden det skal komme foran alt andet. ​​​​​​Derfor vægter vi den enkelte spillers individuelle behov højt - både sportsligt, socialt og personligt, og vi har fokus på en sammenhængende hverdag, så fodbold og skole spiller bedst muligt sammen.

  • Vi skal skabe en nødvendig og bæredygtig økonomi, der kan sikre et stabilt elitært talentudviklingsmiljø for områdets pigespillere.

  • Vi vil i samarbejde med de lokale klubber udvikle pige- og kvindefodbolden i området.

  • Vi vil sikre, at vi har et 1. seniorhold på divisionsniveau, så vi kan fastholde flere af vores bedste spillere, så de også på seniorniveau kan udleve deres sportslige ambitioner.

"Pigerne elsker fodbolden og de har store ambitioner, derfor fortjener de et sammen-hængende talentudviklings-miljø, hvor de kan vokse og gå efter drømmen!"

Mission

bottom of page