top of page
Slide7.PNG

Flere kvinder i SIF Q

Flere kvinder i SIF Q

Flere kvinder i SIF Q – lyder måske som en rimelig overkommelig målsætning i en fodboldklub for piger og kvinder! Alligevel har det været en vigtig målsætning for klubben det sidste år.

Da sæsonen startede op i august 2022, havde SIF Q én eneste kvindelig træner.
”𝐷𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟 𝑣𝑖 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑑. 𝑉𝑖 𝑠𝑡𝑎̊𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑜𝑘 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑓𝑢𝑙𝑑𝑒 𝑜𝑔 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑔𝑒𝑟, 𝑜𝑔 𝑑𝑒𝑡 𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔𝑡, 𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑜𝑔𝑠𝑎̊ 𝑚ø𝑑𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑡𝑟æ𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑔 𝑙𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑖 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔𝑑𝑎𝑔”, fortæller Karen Nørby, formand for SIF Q.

Klubben oplevede, at det var en udfordring at finde kompetente kvindelige trænere, og hvis de skulle have en længere træneruddannelse med sig, så var det næsten umuligt.
Ved at ændre fokus og sondere terrænet via andre kanaler end normalt, er det lykkedes at finde 5 kompetente kvindelige trænere, og fremadrettet er der også afsat ekstra ressourcer til træneruddannelse. Der er nu kvindelige trænere omkring U13, U14 og U16-Future og børneudviklingstræneren er ligeledes en kvinde.

Målsætningen har også fordoblet antallet af kvinder i bestyrelsen, så der nu er to kvinder repræsenteret og fem mænd. Det lyder måske ikke af meget, men det er ikke desto mindre ny rekord i klubben.

”𝑀𝑒𝑑 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑣𝑖 𝑠𝑎𝑡 𝑓𝑜𝑘𝑢𝑠 𝑝𝑎̊, 𝑎𝑡 𝑣𝑖 𝑠𝑘𝑎𝑙 𝑘𝑖𝑔𝑔𝑒 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟, 𝑛𝑎̊𝑟 𝑣𝑖 𝑟𝑒𝑘𝑟𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒𝑟. 𝐼 𝑓𝑜𝑑𝑏𝑜𝑙𝑑𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑔 𝑒𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑟𝑒𝑝𝑟æ𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑓 𝑚æ𝑛𝑑, 𝑜𝑔 𝑑𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑙 𝑣𝑖 𝑜𝑔𝑠𝑎̊ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑠ø𝑔𝑒 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒”, forklarer formanden.
Bestyrelsen har ikke sat noget specifikt tal på, hvor stor en procentdel kvinder, der skal være i bestyrelsen, den sportslige ledelse og i trænersæderne.

"𝑉𝑖 𝑠𝑘𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑣𝑓ø𝑙𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑙𝑒𝑣𝑒 𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑘𝑟𝑎𝑣, 𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑎 𝐷𝐵𝑈𝑠 𝑠𝑖𝑑𝑒. 𝑀𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑡 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑟, 𝑎𝑡 𝑣𝑖 𝑠𝑘𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟. 𝑉𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑙𝑒𝑣𝑒, 𝑎𝑡 𝑓𝑜𝑑𝑏𝑜𝑙𝑑 𝑜𝑔𝑠𝑎̊ 𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟, 𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑙 𝑎𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒. 𝐷𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑎𝑙 𝑣𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑠𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑘𝑢𝑠 𝑝𝑎̊ 𝑖 𝑣𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑘𝑟𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 𝑏𝑎̊𝑑𝑒 𝑡𝑟æ𝑛𝑒𝑟𝑒, 𝑙𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑒𝑟, 𝑚𝑒𝑛 𝑣𝑖 𝑠𝑘𝑎𝑙 𝑜𝑔𝑠𝑎̊ ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑓𝑜𝑙𝑘. 𝐷𝑒𝑡, 𝑠𝑦𝑛𝑒𝑠 𝑗𝑒𝑔, 𝑣𝑖 ℎ𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑛𝑢", slutter formanden med et smil.

Har du lyst til at være en del af et talentudviklingsmiljø i god udvikling, så tøv ikke med at tag fat I os - køn er underordnet, så længe du har de rette værdier og er indstillet på at løfte i fællesskab.

30. august 2023 kl. 18.19.00

bottom of page