top of page
Slide7.PNG

Referat af ekstraordinær Generalforsamling

Referat af ekstraordinær Generalforsamling

Mandag d. 26. juni havde vi indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i SIF Q. Eneste reelle punkt på dagsordenen var vores samarbejde med Silkeborg IF A/S.

Bestyrelsen anmodede om generalforsamlingens godkendelse af, 𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎̊𝑠 𝑒𝑡 3-𝑎̊𝑟𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑆𝑖𝑙𝑘𝑒𝑏𝑜𝑟𝑔 𝐼𝐹 𝐴/𝑆 𝑚𝑒𝑑 ℎ𝑒𝑛𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑝𝑎̊ 𝑎𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠ø𝑔𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑡 𝑓𝑎̊ 𝑆𝐼𝐹 𝑄’𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑡𝑖𝑙 𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑖 𝑟æ𝑘𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒, 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑡 𝑓𝑎̊ 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑠𝑎̊ 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑎𝑓 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑖𝑔𝑒/𝑘𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑙𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑢𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑚𝑒𝑑 ℎ𝑒𝑛𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑝𝑎̊ 𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑘𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑡æ𝑟𝑘𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑢𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.
𝑆𝑎𝑚𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑟, 𝑎𝑡 𝑆𝑖𝑙𝑘𝑒𝑏𝑜𝑟𝑔 𝐼𝐹 𝐴/𝑆 𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑡𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 ℎ𝑜𝑠 𝑆𝐼𝐹 𝑄 (1. 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟, 𝑈16 𝑜𝑔 𝑈19).

Inden afstemningen faldt var der god dialog og kritiske spørgsmål specielt i forhold til den sidste del.

Der blev også spurgt ind til om pigerne ville kunne mærke noget i dagligdagen, og det vil de ikke direkte, i hvert fald ikke i første omgang. Økonomien og det faglige know how i aftalen går på udviklingen af klubbens talentudviklingsmiljø, og det betyder bl.a. at SIF Q får bedre økonomi til at kunne foretage 2 halvtidsansættelser på trænersiden, der kan give vores trænere mere tid til at løfte udviklingen. Så på den måde kommer det også pigerne direkte til gode.

Der blev opfordret til, at bestyrelsen i de løbende nyhedsmails orienterer om, hvis der er tiltag på baggrund af samarbejdet, der kunne give mening at formidle. ”Det er dejligt at høre de gode historier”, blev der sagt. Det er noteret:-)

Tak for jeres godkendelse af samarbejdet - Tak for fremmødet.

27. juni 2023 kl. 17.00.00

bottom of page