top of page
Slide7.PNG

Veloverstået generalforsamling

Veloverstået generalforsamling

Årets generalforsamling var endnu engang en velbesøgt affære.

Tirsdag d. 6. februar 2024 blev der afholdt generalforsamling i Søholthuset. Lige som sidste år var der et flot fremmøde af interesserede forældre.

𝐁𝐞𝐬𝐭𝐲𝐫𝐞𝐥𝐬𝐞𝐧𝐬 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠
Formanden lagde som dagsordenen foreskriver ud med bestyrelsens beretning. I år var der bl.a. fokus på samarbejdsaftalen med SIF A/S og seniorfodbold.
Seniorfodbolden var central i årets beretning, for som formanden berettede så blev "2023 𝑎̊𝑟𝑒𝑡, ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑣𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑓ø𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟 𝑡æ𝑛𝑘𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟𝑓𝑜𝑑𝑏𝑜𝑙𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑏𝑦𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎̊ 𝑣𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑑𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑖𝑙𝑗ø. 𝑉𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑 𝐸𝑅 𝑛𝑢 𝑘𝑙𝑢𝑏𝑏𝑒𝑛𝑠 1. ℎ𝑜𝑙𝑑. 𝐷𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟 𝑚𝑎̊𝑠𝑘𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑘, 𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑎̊𝑑𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑣æ𝑟𝑒𝑡 𝑖 𝑆𝐼𝐹 𝑄 𝑓ø𝑟."
Og ambitionen er klar - vi 𝐬𝐤𝐚𝐥 have divisionsfodbold i Silkeborg!

Læs den fulde beretning her: https://www.sifq.dk/formandsberetning2023

𝐕𝐚𝐥𝐠 𝐭𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐬𝐭𝐲𝐫𝐞𝐥𝐬𝐞𝐧
Der var også udskiftning i bestyrelsen. Ud gik Thomas Villadsen og Simon Sejr efter 5 gode år. Ingen af dem modtog genvalg. Mange tak skal lyde til de to, der hver på deres måde har ydet en kæmpe indsats gennem en lang periode.

Ind blev valgt Søren Vestergaard og Torben Rask. Derudover tilkendegav bestyrelsen, at de ved det konstituerende møde ønskede at selvsupplere bestyrelsen, så bestyrelsen fremadrettet består af 7 medlemmer. Således indtræder nuværende suppleant Thomas Riis også i bestyrelsen. Velkommen til jer alle 3.

Å𝒓𝒆𝒕𝒔 𝑺𝑰𝑭 𝑸'𝒆𝒓
Endelig blev årets SIF Q'er udnævnt. Jimmy Bonde fik prisen, og selvom feltet af kandidater i år var meget stærkt, så var der ingen tvivl om, at hædersbevisningen skulle tilfalde Jimmy
Jimmy fik prisen efter kun ét år i klubben. Et år, hvor han har dedikeret det meste af sin fritid til at udvikle SIF Q – sammen med trænere, sportslig ledelse og bestyrelse. Altid med inddragelse og forståelse for de mennesker, han arbejder med. Jimmy er om nogen garant for vores værdier: Sammenhold, Respekt og Engagement.

Tak til de fremmødte for en god generalforsamling.

10. februar 2024 kl. 11.00.00

bottom of page